Flytting

Gjør flyttingen enklere, benytt deg av en eller flere av våre tjenester

Vi tilbyr en rask og trygg flytting til privatpersoner og bedrifter. Nobo Cargo AS Flyttetjeneste er spesialister på flytting. Vi tilbyr et fullt spekter av tjenester innen flytting, primært til og fra Oslo. Vi tar også oppdrag i andre norske byer og i utlandet.

Nobo Cargo AS spesialiserer seg på flytting av kunst også. Våre ansatte er profesionelt opplært til å pakke kunstverk trygt. Vi har langt erfaring og jevne kunder.

Kunstverk har ofte stor verdihet, derfor vi tar vare på sikerhet og har en flytteforsikring.

Våre ansatte er profesionelt opplært til å pakke alle typer objekter, kunstverk og andre ting trygt. For en vanlig flyting vi bruker pappesker, kartonger, skum, plast luftposer og andre tiltak.

I henhold til kundens behov, tilbyr vi deg demontering og monterings tjenester. Noe ting er bedre å bli demontert, de også ta opp mindre kapasitet. Installasjonsprosessen er lang og kjedelig, så la oss gjøre dette.

Vårt firma garanterer ikke bare en god jobb, vi har også Godsforsikring på alle biler. Ved flytting anbefales det å ha en egen flytteforsikring, alle innboforiskringer dekker ikke flytting fra husstand til en annen, selv om vi behandler flyttelasset verdigenstader så proffesjonelt og sikker som mulig, anbefales egen flytteforsikring. Dette kan vi hjelper deg med, slik at flyttelasset er like godt forsikret som i hjemmet.